HVC blijft afvalinzamelaar in Noordoostpolder

Foto: mhpublicaties.nl

De gemeente Noordoostpolder sluit voor de afvalinzameling opnieuw een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af met HVC. De huidige overeenkomst (voor 10 jaar) loopt binnenkort af.

EMMELOORD, 03-09-2021 – Afvalinzameling is voor de gemeente een wettelijke taak en net als de andere gemeenten in Flevoland maakt Noordoostpolder al jaren gebruik van de diensten van ‘verbonden partij’ HVC. De gemeente is ook mede-aandeelhouder.

Aan de nieuwe overeenkomst is een gedegen proces voorafgegaan waarin ook onderzocht is of andere partijen invulling zouden kunnen geven aan de afvalinzameling voor Noordoostpolder en of de nieuwe tarieven marktconform zijn.

Stijgende kosten afvalinzameling

In heel Nederland stijgen de kosten voor afvalinzameling en verwerking de komende jaren. Dit komt vooral door dalende opbrengsten in bijvoorbeeld papier en textiel-inzameling en stijging van de verwerkingskosten.

De gemeente Noordoostpolder ziet dan ook de inzamelkosten per huishouden toenemen. De precieze gevolgen voor de verontreinigingsheffing worden nog doorgerekend.

Hierop zijn ook andere factoren van invloed, zoals de hoogte van de opbrengsten van reststromen en de kosten van verbranding. Bovendien heeft het beter scheiden van afval na invoering van het recycletarief een gunstig effect op de inzamelkosten.

Met HVC is geïnventariseerd welke maatregelen de kosten van afvalinzameling de komende jaren zouden kunnen beperken. Het college heeft besloten de komende periode een aantal maatregelen te onderzoeken en verder uit te werken in 2021 en 2022.

Inzameling en verwerken gft-afval

Het college van B&W heeft ook besloten om dezelfde periode de inzameling en verwerking van de gft-afval bij HVC onder te brengen. Vrijwel alle andere Flevolandse gemeenten maken ook gebruik van HVC als inzamelaar en verwerker van gft-afval.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden