Rijksbijdrage voor verkeersveiligheid Noordoostpolder

Foto: Commons Wikimedia: maxmust

De gemeente krijgt bijna 1,3 miljoen Rijkssubsidie om wegen veiliger maken. Met deze bijdrage wil de gemeente versneld 13 wegen verkeersveiliger maken.

Voorwaarde is wel dat de gemeente zelf de helft van de kosten voor eigen rekening neemt. Over een deel van deze kosten neemt de gemeenteraad op maandag 7 juni een besluit. Het andere deel komt aan de orde bij de behandeling van de perspectiefnota.

Veiliger op dertien verschillende plekken

Voor dertien verschillende maatregelen is, de door de gemeente aangevraagde subsidie toegekend. De gemeente wil onder andere in Marknesse snelheidsremmende maatregelen nemen, de kruising tussen de Kamperweg en de Marknesserweg aanpakken en snelheidsremmende maatregelen op de Karel Doormanweg, de weg van Ongenade en op de Noordzijde en Kampstraat in Emmeloord aanbrengen.

Wethouder Anjo Simonse: ”Met deze toekenning van het Rijk zijn we ontzettend blij. Als gemeente vinden we verkeersveiligheid erg belangrijk. Met deze subsidie kunnen we in een kortere periode meer wegen veiliger maken. Een deel van de maatregelen moet binnen een jaar uitgevoerd worden om de subsidie te behouden.”

Raad besluit over gemeentelijke bijdrage

Het Rijk stelt tot 2030 landelijk 500 miljoen euro beschikbaar om wegen verkeersveiliger te maken. Dat doen ze omdat het aantal verkeersdoden landelijk niet afneemt en het aantal verkeersgewonden zelfs blijft toenemen.

Vorig jaar heeft de gemeente Noordoostpolder een subsidieaanvraag ingediend voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020-2021. In totaal is aan de gemeente Noordoostpolder een subsidie toegekend van €1.289.030. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze financiële bijdrage. Zo keert het Rijk keert alleen geld uit als de gemeente er zelf een minimaal even hoog bedrag bij legt.

Wethouder Simonse vervolgt: “Nu het Rijk de helft van de kosten voor z’n rekening neemt, kunnen we voordeliger de maatregelen die we toch al graag wilden, uitvoeren. Wel hadden we het anders over een langere termijn uitgespreid, dus moeten we met de gemeenteraad in overleg welke keuzes we nu maken om op korte termijn de financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden