Werken, slapen en feesten in de Poldertoren stap dichterbij

Poldertoren
Foto: mhpublicaties.nl

Een Poldertoren waarin je kunt werken, slapen en waar ruimte is voor een vergaderen en feesten, het komt een grote stap dichterbij. Het college van B&W van de gemeente Noordoostpolder vraagt de gemeenteraad eind april om in te stemmen met de restauratie, ingebruikname en exploitatie van de Poldertoren als uitwerking van variant Mix.

Dit houdt in dat er kantoorruimte komt van begane grond tot de zesde verdieping, hotelkamers op de zevende verdieping en de achtste tot tiende verdieping geschikt wordt gemaakt voor vergaderen en feesten/partijen. Het uitkijkplatform is bij deze invulling regelmatig open voor publiek. Wethouder Wiemer Haagsma: “Een multifunctioneel gebruik van de Poldertoren en toegankelijk voor iedereen. Een invulling die door onze inwoners meerdere keren is genoemd als wens. Die komt nu een stap dichterbij, ook met dank aan de bijdrage van de provincie”.

Financiële middelen

Om de Poldertoren voor dit gebruik geschikt te maken, zijn diverse aanpassingen nodig. Daarom worden er naast restauratiewerkzaamheden ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Denk aan het herstel van metsel- en voegwerk, het vervangen van kozijnen, aanpassingen in elektra, verlichting en interne installaties. Hiervoor is totaal een budget nodig van € 1.425.177. De dekking van dit bedrag bestaat uit:
1. Subsidie provincie Flevoland van € 912.290.
2. Gemeentelijke investering van € 446.887.
3. Subsidie Monumentenwacht van € 66.000.

Een groot deel van de gemeentelijke bijdrage werd al in september 2019 gereserveerd. Nu de invulling voor variant ‘Mix’ verder is uitgewerkt en er concrete huurintenties zijn, vraagt het college aan de gemeenteraad om de benodigde middelen ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen.

Subsidie van de provincie

Ook provincie Flevoland draagt substantieel bij aan de Poldertoren. Hieraan verbindt zij een aantal voorwaarden/voorbehouden. De gemeente:
 doet een investering voor de ingebruikname (functionele verbetering ten behoeve van huurders) en installaties: € 446.887.
 zorgt er voor dat het rijksmonument duurzaam in stand gehouden wordt in de toestand zoals het zich na deze restauratiewerkzaamheden bevindt.
 overlegt voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden met de RCE.
 zorgt voor verslaglegging van de voortgang.
 krijgt een positief advies van de RCE op de voorgenomen wijzigingen van het rijksmonument (toevoegen van ramen) en krijgt hiervoor een omgevingsvergunning.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden