Aanpassing portefeuilleverdeling college Urk

Foto: mhpublicaties.nl

Het thema integriteit staat hoog op de agenda. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een risicoscan van alle collegeleden laten opstellen. De scan is uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker van Naem.

Op basis van de uitkomsten en adviezen van Necker van Naem heeft het college onder andere besloten tot een aanpassing van de portefeuilleverdeling. Bestuur en politiek hebben een voorbeeldfunctie. “Daarom hebben wij besloten onze intenties in daden om te zetten,” zegt burgemeester Cees van den Bos. Onderzoeksbureau Necker van Naem heeft een ‘stappenplan’ voor de gemeente uitgezet. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarin het voortouw. Dit ‘stappenplan’ – ook bekend als deel 2 van het rapport van Necker van Naem – wordt besproken met de gemeenteraad en op dat moment ook openbaar.

Richten op ambities

De burgemeester heeft de uitkomsten en adviezen in de risicoscans beoordeeld en individueel besproken met de collegeleden. De belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen zijn uitvoerig behandeld in de collegevergadering en hebben geleid tot aanpassingen in de portefeuilles en een aantal beheersmaatregelen. Van den Bos: “Integriteit is een belangrijk onderwerp, waar we veel tijd en energie in steken. Met de gemeenteraad gaan we daarover binnenkort weer in gesprek. Het college richt zich eensgezind, met vertrouwen en enthousiasme op de ambities van de gemeente
Urk. Daar zijn we echt weer aan toe!”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden