Zuiderzeelijngelden voor drie recreatieve routes in Noordoostpolder

Foto: Pixabay.com

Het college van B en W stelt voor Zuiderzeelijngelden beschikbaar te stellen voor een fietspad van Nagele naar Schokland, een e-bikenetwerk en een vaarroute van Vollenhove naar Schokland.

Rust, ruimte, groen en buitenrecreatie, waarden die Noordoostpolder biedt. Om onze inwoners en bezoekers daar nog meer van te laten genieten stelt het college van B&W voor om voor drie recreatieve projecten subsidie aan te vragen vanuit het ZZL programma.

Een fietspad van Nagele naar Schokland, het opzetten van een e-bikenetwerk en een vaarroute van het oude land naar het nieuwe land: Vollenhove – Waterloop/Voorsterbos – Schokland.

Met deze projecten investeert de gemeente in de kwaliteit van de leefomgeving en wordt het nog aantrekkelijker om voor een bezoek naar Noordoostpolder te komen. De totale kosten worden geschat op ruim 1 miljoen euro. Voor de realisatie is een aanvraag gedaan van € 700.000 uit het ZZL programma.

Fietspad Nagele-Schokland

Het fietspad langs de Nagelertocht zorgt voor een mooie verbinding tussen het Unesco Werelderfgoed Schokland en architectuuricoon Nagele. Nagele en Schokland worden hierdoor beter toegankelijk voor fietsrecreanten. Door de natuurvriendelijke oevers die Waterschap Zuiderzeeland aanlegt, ontstaat een aantrekkelijke route.

E-bikeroute/ E-bikenetwerk

De Noordoostpolder leent zich heel goed voor een verkenning met elektrische fietsen. Met een dorp op iedere 7 kilometer en voldoende interessante bezienswaardigheden onderweg, is het een mooi dagje uit.

Het project maakt nieuwe routes voor elektrische fietsen, die aansluiten bij de fietsknooppunten. Verder komen er stallingsmogelijkheden bij OV-punten en bezienswaardigheden, leenfietsen (e-bikes) en laadpunten, een onlineportal, bebording en promotiecampagnes.

Sloepenroute Vollenhove – Waterloopbos – Schokland

De beoogde vaarroute voegt een compleet nieuwe manier van recreatie in de Noordoostpolder toe: sloepvaren. Het sloepvaren wint in Nederland snel aan populariteit. Met een vrije sloeproute tussen Vollenhove en Waterloopbos-Schokland sluit de gemeente aan op de sloeptoervaart-netwerken en de vele waterrecreatie rondom de Weerribben-Wieden.

Er zijn drie markante punten op de route die van grote toeristische waarde zijn en recreatieve functie hebben: Vollenhove, het Waterloop/ Voorsterbos en Schokland. Met een start (of einde) in Vollenhove wordt het contrast tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ land maximaal ervaren, waarbij de passage van de Voorstersluis een bijzondere ervaring zal zijn.

De route vergt nog nadere uitwerking, omdat de Gieterse tocht richting de oude haven van Schokland relatief smal is en een keerkom mist. Uiteindelijk doel is om met de sloep zo dicht mogelijk bij Werelderfgoed Schokland te komen en daar weer aan te sluiten op wandel- en fietsroutes. De gemeente wil elektrisch varen stimuleren door voldoende (laad)faciliteiten aan te bieden.

ZZL programma

Het voorstel wordt op 14 december besproken in de gemeenteraad. Gedeputeerde Staten neemt het definitieve besluit over het toekennen van de subsidie vanuit ZZL. Het ZZL-programma is voor projecten die de economie van noordelijk Flevoland versterken.

Tot 31 december van dit jaar kunnen projecten worden ingediend, voor de uitvoering van de projecten is er nog twee jaar. Wanneer de ZZL-aanvraag wordt gehonoreerd, gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering van de projecten, in overleg met omwonenden, ondernemers en partners als Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, Flevolandschap en Natuurmonumenten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden