Lange zitting gemeenteraad

Foto: Twitter: @RaadNOP

De gemeenteraad had maandag 29 juni aan acht uur vergaderen niet genoeg voor het nemen van besluiten over de Perspectiefnota en meer dan dertig moties.

Dat betekent dat de lokale politiek dinsdagavond opnieuw bij elkaar komt. Dan moet onder meer blijken of de gemeenteraad vasthoudt aan de bezuinigingen en een 1 procent OZB-verhoging die het college voorstelt.

Broekriem aantrekken

Noordoostpolder presenteert zwarte cijfers, maar verwacht dat de getallen de komende jaren een andere kleur krijgen. De Rijksoverheid draait de geldkraan terug, de kosten voor het ‘sociaal domein’ stijgen en niemand weet wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn. Het college van B en W trekt daarom de broekriem met ruim 1,2 miljoen euro aan.

Dat gaat CDA en ChristenUnie-SGP te ver. Die partijen willen samen met GroenLinks dat de bezuinigingen over de hele linie met zes ton worden ‘gedempt’. “We vinden de maatschappelijke gevolgen te groot om nu al zo hard op de rem te trappen”, zegt Gerda Knijnenberg van ChristenUnie-SGP.

Anderen willen van een aantal voorgestelde bezuinigingen af. SP en VVD zijn bijvoorbeeld geen voorstander van een bezuiniging op het onderhoud van de bermen, ONS ontziet liever het groenonderhoud. Morrelen aan Werelderfgoedcentrum Schokland wil de partij op voorhand ook niet. Het CDA dient juist een motie in die een grootscheepse renovatie van het Bosbad veiligstelt.

Indienen negatieve begroting

De Politieke Unie bepleit zelfs het indienen van een negatieve begroting. Volgens fractievoorzitter Van Steen geeft de gemeente daarmee een signaal af aan Den Haag. Net zoals vrijwel alle Nederlandse gemeenten krijgt Noordoostpolder te weinig geld voor de taken die moeten worden uitgevoerd.

CDA en D66 willen dat Noordoostpolder serieus werk gaat maken van woningbouwplannen. Vanuit Den Haag klinken geluiden dat Flevoland ruimte biedt aan honderdduizend woningen. “We hebben alle troeven in handen en moeten een visie ontwikkelen”, aldus Wim van Wegen van D66, die een ‘tegenprestatie’ ook in zijn hoofd heeft. “Kom maar op met die Lelylijn en een verbetering van de N50.”

De gemeenteraad praat vanavond om 19.30 uur verder. Opnieuw is de vergadering te volgen via raad.noordoostpolder.nl

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden