Nieuwe schooljaar één school in Nagele

vm. rk-school Nagele
Foto: Maps Google

Met ingang van het schooljaar 2020/’21 heeft Nagele nog slechts één basisschool. Na de fusie van de rooms-katholieke en openbare basisscholen in 2011, volgt nu de fusie met de christelijke school.

In 2011 gingen de katholieke basisschool Titus Brandsma al samen met de openbare basisschool Ringloop. De gefuseerde school ging verder als samenwerkingsschool Titus Brandsma in het schoolgebouw van de voormalige Ringloop. Negen jaar later wordt ook de fusie met de christelijke basisschool Klimop een feit.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 21 april – na kennisneming van de fusie-effectrapportage – ingestemd met de fusie tussen CBS Klimop en SWS Titus Brandsma.

Alle drie oorspronkelijke schoolgebouwen in Nagele zijn rijksmonument. In de voormalige RK-school is onder meer buitenschoolse opvang, kinderopvang en de peuterspeelzaal gevestigd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden