CDA: ‘Binnen passend organiseren gaan veel zaken goed’

Foto: Needpix.com

Het CDA onderschrijft niet alle conclusies en aanbevelingen in het rekenkamerrapport over passend organiseren, zegt fractievoorzitter Johan Goos.

Het rapport van de rekenkamercommissie “Passend Organiseren” wordt onder de gesprekspartners verschillend beleefd. Het is maar net hoe je het rapport leest en waar je de nadruk op legt “Het glas is half vol of het glas is half leeg”.

Uit het rapport blijkt dat door de meeste gesprekspartners het passend organiseren binnen gemeente Noordoostpolder over het algemeen positief wordt gewaardeerd. Dit heeft ertoe bijgedragen dat gemeente Noordoostpolder beter en sneller reageert op wensen en vragen uit de samenleving. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van de burgerpeiling van 2018 van Waarstaatjegemeente (Wsjg) monitor, waarbij inwoners uit Noordoostpolder meer tevreden zijn over de manier waarop zij bij het bestuur van de gemeente worden betrokken dan in vergelijkbare gemeenten. Dat zegt iets over het functioneren van de gemeente in de samenleving. Gemeente Noordoostpolder is een aantal jaren geleden een nieuwe weg ingeslagen om processen te verbeteren en het samenspel tussen de verschillende geledingen.

De conclusies en aanbevelingen van het rapport worden door het CDA niet allemaal gedeeld. Het CDA kan zich niet vinden in de conclusie van een afwachtende gemeenteraad, de sterke ambtelijke sturing en de enigszins monistische verhoudingen tussen raad en college. Het CDA onderschrijft het beeld dat passend organiseren verschillend wordt beleefd. Het is goed dat het rapport er nu ligt en gaan op een constructieve manier op 11 mei in de commissie BFE het gesprek aan met wederzijds respect en begrip voor elkaar. Binnen passend organiseren gaan veel zaken goed die behouden moeten blijven. Knelpunten binnen passend organiseren moeten daarentegen opgelost worden. Het CDA is daarnaast van mening dat klantvriendelijk en klantgericht werken van groot belang is voor de tevredenheid van inwoners en ondernemers. Procedures en processen zijn daaraan ondersteunend.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden