Steunmaatregelen voor inwoners en ondernemers

Gemeente Noordoostpolder heeft ten gevolge van de impact van het coronavirus. een pakket aan steunmaatregelen voor inwoners, verenigingen en ondernemers opgesteld.

Het coronavirus trekt een diep spoor door onze samenleving. Ook op lokaal niveau krijgen we het flink voor onze kiezen. Burgemeester Jan Westmaas: “Wij zijn er als gemeente goed van doordrongen dat veel van onze inwoners, verenigingen en ondernemers het heel moeilijk hebben in deze tijd. Daarom komen we met een pakket aan steunmaatregelen. Wij hopen dat deze maatregelen verlichting kunnen bieden aan hen die het nodig hebben om deze crisis door te komen.”

Diverse maatregelen voor verschillende doelgroepen

De genomen maatregelen gelden voor grofweg twee groepen: inwoners en verenigingen, en ondernemers. De maatregelen variëren van het organiseren van hulp, het niet doorberekenen van huur voor sportaccommodaties, het doorbetalen van zorgaanbieders, tot het uitstellen van belastingen voor ondernemers.

Deze maatregelen zijn ondersteunend aan de maatregelen die de Rijksoverheid al biedt. Looncompensatie wordt bijvoorbeeld door de landelijke overheid geregeld en niet door de gemeente. Het maatregelenpakket van de gemeente is uitsluitend bedoeld voor die zaken waarin wij als gemeente een rol hebben.

Alle maatregelen staan op de website van de gemeente

De gemeente zet er op in om alle maatregelen gericht te communiceren naar de betreffende doelgroepen. Dit lukt niet in alle gevallen. Wilt u weten of er maatregelen tussen zitten die voor u gelden? Kijk dan op de gemeentelijke website

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden