Raad krijgt keuze Bosbad

Foto: MaxPixel.net

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college de afgelopen periode onderzocht hoe het Bosbad meer recreatieve functies kan krijgen.

Het college ziet hiertoe de meeste mogelijkheden door een grote verbouwing van het zwembad. Het college heeft de scenario’s van renovatie en renovatie/verbouw doorgerekend en legt die nu aan de gemeenteraad voor.

Verbouwing van het Bosbad

Daarbij blijft het huidige wedstrijdbad met springplanken bestaan. Op de plaats van de huidige instructiebaden en het therapiebad zal, als de raad ermee instemt, een nieuwe zwemzaal komen met een multifunctioneel 25 meterbad en een peuterbad. Het buitenbad wordt ook grondig aangepast. Door de nieuwbouw ontstaat er een betere verbinding tussen binnen- en buitenbad.

Wethouder Wiemer Haagsma: ”Een keuze voor verbouwen van het Bosbad zal een modern en ruim zwembad opleveren. We kunnen dan extra duurzaamheidsmaatregelen toepassen en het beheer en onderhoud van het totale complex beter regelen. Daardoor blijft de vraag naar extra middelen binnen de perken. Wanneer we kiezen voor de verbouw van het zwembad betekent dat een mooier zwembad met veel meer recreatieve mogelijkheden.”

Verschillende zwemactiviteiten op zelfde moment

Door de verbouwing kunnen veel meer activiteiten tegelijk plaatsvinden. Leszwemmen, baantje zwemmen en vrij zwemmen kan straks op hetzelfde moment zonder dat zwemmers elkaar in de weg zitten. Dit biedt meer ruimte in de bezoektijden en dus ook meer mogelijkheden voor zwemliefhebbers om te komen. Bovendien ontstaat er zo meer ruimte voor extra recreatieve voorzieningen zoals stormbanen of ‘WipeOut’ attributen.

Liever nieuwe attributen dan vaste glijbaan

Het college keek ook naar de mogelijkheden van een nieuwe glijbaan. De kosten daarvan lijken niet op te wegen tegen de meerwaarde ervan. Het college ziet meer in het inspelen op wisselende trends qua speelattributen dan in een dure vaste voorziening zoals een glijbaan. Voor het nieuwe peuterbad wordt wel gekeken naar een glijbaantje, klimrekken en spuitelementen.

Hogere exploitatielasten

Uit de exploitatieraming blijkt dat deze ingreep de gemeente € 150.000 per jaar extra gaat kosten. Het college stelt de raad voor om de keuze voor het Bosbad definitief te maken bij de Perspectiefnota. Hierin worden gemeentebreed keuzes voor de komende jaren vastgelegd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden