Recycletarief afvalinzameling door gemeenteraad aangenomen

Restafval moet verder worden teruggedrongen.
Foto: mhpublicaties.nl

Inwoners van Noordoostpolder gaan straks betalen voor het aantal keren dat ze de container met restafval aan de weg zetten. Goed afval scheiden wordt daarmee beloond.

Per 2015 wordt er bovenop de afvalstoffenheffing een landelijke verbrandings- en stortbelasting geheven. Deze is per 2019 meer dan verdubbeld van 13,21 euro naar 32,12 euro per 1.000 kilo afval en zal waarschijnlijk nog verder stijgen. Met de invoering van recycletarief gaan inwoners voortaan – net als bij andere nutsvoorzieningen – een vast en variabel deel afvalstoffenheffing betalen.

Recycletarief

Volgens wethouder Anjo Simonse is dat een ‘eerlijk en rechtvaardig’ systeem, omdat het goed gedrag beloont. Zonder slag of stoot kwam het voorstel maandag 27 januari echter niet door de gemeenteraad. ONS, SP en twee leden van zowel de Politieke Unie als de VVD stemden tegen. Ze zijn er niet zeker van of het ‘recycletarief’ de hoeveelheid restafval gaat verminderen. Ook zouden ze liever andere systemen onderzoeken.

De andere partijen zien net als Simonse de heilzame werking van de nieuwe afvalinzameling. Die moet zorgen dat polderbewoners in 2025 jaarlijks nog maar 60 kilo restafval inleveren. Momenteel is dat nog 140 kilo en in 2015 lag dat gewicht zelfs nog op 240 kilo.

Uit metingen blijkt dat er jaarlijks in Noordoostpolder nog 113 kilo recyclebaar afval bij het restafval wordt gedeponeerd. Hier valt dus veel winst te behalen. Simonse stelt dat alleen het nieuwe systeem de berg restafval al terug brengt tot 90 kilo. Betere voorlichting en andere maatregelen moeten de rest doen.

Wanneer het recycletarief ingaat, hangt af van hoe snel het systeem kan worden ingevoerd. Kliko’s moeten worden voorzien van een chip en ook ondergrondse containers krijgen een systeem van toegangscontrole om te registreren hoe vaak restafval wordt aangeboden. Met het aannemen van het voorstel heeft de gemeenteraad 60.000 euro ter beschikking gesteld voor de uitwerking van de voorgestelde koers.

Motie ambitie 30 kilo restafval in 2030

Met een krappe meerderheid nam de gemeenteraad ook een motie van ChristenUnie-SGP en GroenLinks aan. Daarin spreken de partijen de ambitie uit dat inwoners in 2030 nog maar dertig kilo restafval produceren.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden