Vogelfotoboek Filmbijlage 0005

Foto: @Vogelfotoboek

Om de binge-watchers onder u niet nog zwaarder te belasten, heb ik even gewacht met deze filmbijlage tot u Netflix helemaal leeg gekeken had. Als mijn berekeningen juist zijn, moet dat nu zo ongeveer het geval zijn.

Voor sommigen zal het bijgevoegde filmpje wellicht wat aan de korte kant zijn, maar dat is een kwestie van eindeloos opnieuw afspelen. Voor we achterover kunnen leunen vraag ik evenwel uw aandacht voor de ingekomen mail alsmede voor enkele nuttige aanvullingen op Vogelfotoboek 000095.

Wij mochten twee berichten ontvangen die echter beide deprimerend van aard zijn. Voelt u zich daar mentaal niet tegen opgewassen, sla de post dan maar een keer over zou ik willen adviseren.

Het eerste bericht is afkomstig van mevrouw Herma. Zij schrijft:

Geachte meneer Theo,
Ik meld me af voor deze nieuwsbrief.

Wel, mevrouw Herma, u laat mij volledig in het duister tasten naar uw beweegredenen. Is de toegenomen verschijningsfrequentie u te gortig? Heeft u een plotselinge antipathie voor vogels opgevat? Of heeft de coronacrisis u dusdanig in financiële verlegenheid gebracht dat u al uw abonnementen moet stopzetten, met inbegrip van de kosteloze? Hoe dan ook, ik zal uw wens inwilligen en u verwijderen uit ons abonneebestand. Mocht u evenwel te eniger tijd een leegte in uw bestaan ervaren, schroom dan niet u opnieuw aan te melden. Of lees het Vogelfotoboek stiekem op de site van noordoostpolder.nieuws.nl.


Het roodborstje plengde menig traan om uw vertrek, mevr. Herma…

De tweede mail bracht waarachtig nog heftiger emoties teweeg, ja, deed heen en weer slingeren tussen opperste vreugde en diepe droefenis. Leest u mee:

Ik heb je een maand geleden deze brief gestuurd, maar ik weet niet zeker of je hem hebt, en ik heb niets van je gehoord. En daarom herhaal ik het nog een keer. Ik ben een advocaat, James Adomako, persoonlijke advocaat voor mijn overleden cliënt, die met zijn gezin sterft bij een auto-ongeluk terwijl hij naar het dichtstbijzijnde land reist. Zijn bank gaf me het mandaat om zijn familielid te voorzien van zijn fonds ($ 13.580.000,00), dus nam ik contact met je op. Na mijn mislukte pogingen om een van zijn familieleden te vinden, besloot ik contact met u op te nemen. Ik wil dat je bij me terugkomt voor meer informatie.


Hoogachtend.


Advocaat James Adomako. (Esq).

Als je een nieuwsbrief begint, is het natuurlijk een heerlijke verrassing als die nieuwsbrief na enkele jaren zomaar familie blijkt te hebben. Echter, zo gewonnen zo geronnen. Vreselijk, overleden zijn en dan ook nog eens moeten sterven. In het licht van de dramatische gebeurtenissen kan zo’n erfenis vanzelfsprekend niet meer dan een pleister op de wonde zijn.

Goed, meneer James, voor de door u gewenste financiële transactie kunt u contact opnemen met de heer Willem. Hij fungeert sinds jaar en dag als penningmeester van het Vogelfotoboek. Ik weet eigenlijk niet of er momenteel sprake is van een kastekort, maar mocht dat het geval zijn dan is het door u genoemde bedrag waarschijnlijk voldoende om dat weg te werken. Ik hoop dat meneer Willem tijd voor u heeft, want hij is nogal druk de laatste tijd en de houten merel op deze foto…


… is nog niet helemaal af.

Genoeg over deze verdrietige aangelegenheid. De merel roept bij mij een noodkreet van mevrouw Lucinda in herinnering in verband met een merelkuiken dat onbezonnen het ouderlijk nest ontvlood. Een schema dat ik met integere bedoelingen van de facebookpagina van mevrouw Panda jat, zet helder uiteen hoe men een dergelijke noodsituatie het hoofd kan bieden:


Woont u niet in de Gooi en Vechtstreek, dan kan het even duren voor de dierenambulance voorrijdt.

Dan nu het voorprogramma. Ik zag ook dit filmpje op de facebookpagina van mevrouw Panda, maar daar was het alweer verwijderd voor ik het kon klauwen. Dus klauwde ik het elders. Het belang ervan is tweeërlei:

Ten eerste kwam de kraai in deze kolommen in een slecht daglicht te staan door beschuldigingen van dhr. Otto. Hij was er getuige van dat een zwarte kraai zich vergreep aan een piepjonge meerkoet. Nogmaals: wij mogen de gehele soort niet wegzetten op grond van het wangedrag van een enkeling. Doet men dat wel, dan komt men licht tot overdenkingen als deze: Als de zwarte kraai zich al zo te buiten gaat, hoe bont zal de bonte kraai het dan wel niet maken? Klik op de link hieronder en dergelijke negatieve gedachten zullen niet langer uw geest vertroebelen.

Zwarte dan wel bonte kraai à la dhr. Willem

Ten tweede zijn we wel aan iets hartverwarmends toe na die ontluisterende e-mails.
Klikt u maar:
https://twitter.com/i/status/1263625878073991168

De hoofdfilm vindt u in de bijlage bij deze bijlage. Bent u het zo langzamerhand spuugzat om voortdurend uw handen te moeten wassen? Dan vindt u hier een beproefde methode om te ontkomen aan die terreur. Ik kreeg het filmpje opgestuurd door mevrouw Francien. En daarna nog een keer, door mevrouw Connie. Dank beiden!!

Het Vogelfotoboek wenst u veel kijkgenot.

Theo Gaasbeek

PS: De Operabijlage die ik u had toegezegd, wordt denkelijk opgewaardeerd naar een Cultuurbijlage. Binnenkort…

Dossier: Vogelfotoboek
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen