Gietwatervoorziening glastuinbouw Noordoostpolder een stap dichterbij

Foto: bpnieuws.nl

Regenwater is voor de glastuinbouw de basis van de gietwatervoorziening. In de Noordoostpolder is jaren geleden al gestart met het werken aan een definitieve oplossing voor het tekort aan regenwater. Regenwater is voor de glastuinbouw de basis van de gietwatervoorziening, maar is in veel gevallen niet toereikend.

In een gebiedsproces waarbij provincie, gemeente, waterschap en sector hebben samengewerkt zijn alle mogelijke alternatieven benoemd en onderzocht. Eind oktober is door de bestuurders van de deelnemende organisaties besloten de adviezen van de werkgroep over te nemen en uit te werken tot nieuw beleid.

Uitkomst is dat de inzet van regenwater op bedrijfsniveau geoptimaliseerd moet worden.

lees verder

Bron: LTO Glaskracht Nederland via bpnieuws.nl

Reacties

article
19661
Regenwater is voor de glastuinbouw de basis van de gietwatervoorziening. In de Noordoostpolder is jaren
https://noordoostpolder.nieuws.nl/zakennieuws/19661/gietwatervoorziening-glastuinbouw-noordoostpolder-stap-dichterbij/
2018-12-05T21:43:53+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2018/12/05214143/gietwater.jpg
gietwater, glastuinbouw, Noordoostpolder, watervoorziening
Zakennieuws