Mercatus op weg naar kopgroep in AEDES-Benchmark

Fragment uit Factsheet Aedes benchmark
Foto: Mercatus

Sinds 2014 doet Mercatus mee aan de Aedes-benchmark. Branchevereniging Aedes houdt dit jaar voor de vijfde keer de benchmark, waaraan 289 woningcorporaties meedoen. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuureenheden (98 procent) in de sector. Dit jaar heeft Mercatus in de vijf prestatievelden scores die behoren tot de kopgroep of net daarachter.

De benchmarkpositie van Mercatus in 2018:
– Voor beschikbaarheid/betaalbaarheid en duurzaamheid behoren wij tot de koplopers.
– Voor het huurdersoordeel en bedrijfslasten behoren wij tot de middengroep.

Kerntaak en duurzaamheid

De kerntaak van Mercatus is zorgen voor voldoende betaalbare, goede woningen. Dat Mercatus op beschikbaarheid en betaalbaarheid bij de kopgroep hoort, zegt dat we op dat gebied op koers zijn. Daarnaast scoren we ook op duurzaamheid een A, passend bij de pijler ‘Toekomstbestendig zijn’ van onze visie. De deelscore voor Energie-Index van 1,44 laat zien dat Mercatus dichtbij de lange termijn ambities uit de Aedes-Woonagenda zit: gemiddeld energielabel B (Energie-Index tussen 1,2 en 1,4) eind 2020.

De visie van Mercatus rust op 3 pijlers:
– Invloed geven
– Contacten verdiepen
– Toekomstbestendig zijn

Huurdersoordeel

Dat Mercatus een B scoort op huurdersoordeel, past niet bij de visie. We streven naar een A. Dat is dit jaar niet gelukt. We blijven ons het komende jaar daar wel voor inzetten.

Stijging bedrijfslasten

Mercatus heeft een hoge ambitie waar het gaat om investeringen om nieuwbouw, onderhoud en de verduurzaming van het bezit. In de afgelopen 3 jaar behoorde Mercatus tot de top 10 corporaties die het meest besteden aan onderhoud en verbetering van woningen. Hier kiezen we bewust voor. Naast extra inzet in onderhoud verdiepen we het contact met bewoners in de wijk en bij participatie. Dat dit gepaard gaat met iets hogere bedrijfslasten, is daarmee logisch en acceptabel.

Waarom de Aedes-benchmark?

De Aedes-benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren. Ook de samenleving vraagt om kwaliteit, efficiency en transparantie. Gemeenten, huurders en andere relaties willen inzicht hebben hoe corporaties hun middelen besteden. Ton Beurmanjer (directeur Mercatus): “Het is interessant om te vergelijken met collega-corporaties, maar het is geen wedstrijd. Voor Mercatus geldt dat wij de beste willen zijn naar het oordeel van onze bewoners in Noordoostpolder”.

Reacties

article
19520
Sinds 2014 doet Mercatus mee aan de Aedes-benchmark. Branchevereniging Aedes houdt dit jaar voor de vijfde
https://noordoostpolder.nieuws.nl/zakennieuws/19520/mercatus-op-weg-naar-kopgroep-aedes-benchmark-2/
2018-11-26T16:42:58+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2018/11/26164008/Factsheet-Aedes-benchmark-Mercatus-2018-page-001.jpg
Aedes-benchmark, Emmeloord, Mercatus
Zakennieuws