Provincie gaat in gesprek met inwoners

Provinciehuis
Foto: parelprojecten.nl

De provincie Flevoland gaat dit najaar met inwoners en samenwerkingspartners verder praten over hoe de onderlinge verbinding beter kan.

FLEVOLAND, 08-10-2021 – De aanleiding is de zogenaamde quick scan naar de stand van de provinciale democratie. In deze peiling hebben zo’n 500 inwoners, ambtenaren en politici in mei/juni 2021 hun mening gegeven. De uitkomsten zijn bekend.

Hoe worden in de provincie Flevoland besluiten genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Luistert zij goed naar de mening van inwoners? Hebben zij voldoende invloed op hun leefomgeving? Over antwoorden op deze vragen gaat de provincie verder in gesprek.

De Quick Scan Provinciale Democratie is een instrument dat het programma Democratie in Actie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ontwikkeld. Provincie Flevoland is een van de vijf pilotprovincies die met deze vragenlijst snel en laagdrempelig de provinciale democratie wil peilen.

Verdiepingsgesprekken over concrete acties

Voor het verhaal achter de uitkomsten wil de provincie graag (verder) in gesprek over de vraag: Hoe kan de provincie de verbinding met inwoners en andere samenwerkingspartners vergroten? Samen beter. Samen bereiken we meer.

De peiling geeft richting aan deze gesprekken. Er is bijvoorbeeld behoefte aan meer verbinding en communicatie vooraf bij de ontwikkeling van beleid. Ook leeft de vraag wat de provincie precies doet. Begrijpelijk en herkenbaar. Haar rol en taken staan vaak wat verder van de inwoners af.

Uit de peiling zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen:

  • Meer communicatie vooraf bij de ontwikkeling van beleid
  • Communiceer over de taken van provincie
  • Initiatieven uit de samenleving beter ondersteunen met bijvoorbeeld omgevingstafels of samen met gemeenten één initiatievenloket
  • Participatie oppakken en uitvoeren vanuit één overheid

Doe mee aan de gesprekken

Verbinding met de samenleving kan en wil de provincie versterken. Hoe? Uw ideeën zijn welkom. Ga dit najaar met de provincie in gesprek over de verbeteragenda. Mail uw naam, woonplaats en telefoonnummer naar [email protected] Of stuur een brief naar: Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad.

Meer over de Flevolandse uitkomsten van de peiling via www.omgevingsvisieflevoland.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen