2,5 miljoen uit ZZL-middelen voor Schokland

Foto: Commons Wikimedia

Gedeputeerde Staten hebben besloten om € 2.500.000 uit ZZL-middelen bij te dragen aan de eerste fase van de integrale gebiedsontwikkeling van Schokland.

Gemeente Noordoostpolder heeft een subsidieaanvraag bij het programma ZuiderZeeLijn-gelden Noordelijk Flevoland ingediend voor de eerste fase van het project ‘Integrale Gebiedsontwikkeling Schokland’. Met de integrale gebiedsontwikkeling wil de gemeente maatregelen nemen ter bescherming, instandhouding en ontwikkeling van het gebied.

Naast cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden gaat het om het vergroten van de herkenbaarheid van Schokland als Werelderfgoed. Voor de uitvoering van het project heeft de gemeente financiële middelen uit het provinciale programma ZuiderZeeLijn-gelden Noordelijk Flevoland (ZZL) aangevraagd.

Bodemdaling Schokland

Het gebied rond Schokland wordt gekenmerkt door de karakteristieke hoogteligging van het voormalige eiland en de aanwezigheid van unieke archeologische resten in de bodem. De Werelderfgoedstatus die UNESCO hieraan geeft, benadrukt het belang om Schokland ook in de toekomst te bewaren en beschermen.

Echter, door de bodemdaling rond Schokland dreigen de archeologische waarden aan de lucht te worden blootgesteld en verloren te gaan. De oplossing is gevonden in het provinciale Nieuwe Natuur-project ‘Nieuwe Natuur bij Schokland’ waarbij het huidige gebruik van de grond zal veranderen.

Vernatting Schokland

Door vernatting van het gebied worden de archeologische, landschappelijke en natuurlijke waarden behouden. Naar verwachting resulteert dat in meer dagtoeristen, verblijfstoeristen en toeristische ondernemers en daarmee in economische structuurversterking in Noordelijk Flevoland. Het natuurproject vormt de eerste fase van een grotere ‘integrale’ gebiedsontwikkeling op Schokland.

De bijdrage uit de ZZL-middelen als bijdrage in de eerste fase van de gebiedsontwikkeling zal worden geïnvesteerd in de aankoop en inrichting van gronden voor het nieuwe recreatie- en natuurgebied. Een onderzoeksprogramma en publieksactiviteiten rond de opgravingen van het zuidelijk duingebied maken hier deel van uit.

Gemeente Noordoostpolder verwacht deze activiteiten voor het einde van 2021 af te ronden. Door het gebied attractiever en beter beleefbaar te maken draagt de integrale gebiedsontwikkeling bij aan de bekendheid en het imago van het Werelderfgoed. Naar verwachting resulteert dat in meer dagtoeristen, verblijfstoeristen en toeristische ondernemers en daarmee economische structuurversterking in Noordelijk Flevoland.

'

Reacties

article
21501
2,5 miljoen uit ZZL-middelen voor Schokland
Gedeputeerde Staten hebben besloten om € 2.500.000 uit ZZL-middelen bij te dragen aan de eerste
https://noordoostpolder.nieuws.nl/nieuws/21501/25-miljoen-uit-zzl-middelen-voor-schokland/
2019-04-18T10:17:38+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2018/02/06095007/Zicht_op_polder_met_bord_over_Werelderfgoed_op_de_achtergrond_Schokland-Archeoregio_10_-_Ens_-_20427014_-_RCE-cc-by-Commons-Wikimedia.jpg
Schokland, ZZL-gelden
Gemeente, Nieuws