Kiezer in gesprek kandidaten Provinciale Staten

Foto: StemFlevoland

Onder het motto ‘de provincie is dichterbij dan je denkt’ gingen kiezers maandagavond in gesprek met kandidaten voor Provinciale Staten.

Aan de hand van vier thema’s konden de politieke partijen de kiezer in de bibliotheek in Emmeloord voor zich winnen om op 20 maart op hun partij te stemmen.

Landbouw is een economische factor van betekenis in Noordoostpolder. Kiest de politiek voor biologische landbouw en duurzaamheid of krijgt schaalvergroting de ruimte? “De landbouw in Noordoostpolder en eigenlijk heel Flevoland is goed voor elkaar,” was een reactie uit het publiek. “Er is alleen nu te veel productie en te weinig oog voor de lange termijn. Veranderingen moeten beginnen bij de sector zelf.”

Egoïstische keuze

Als agrariërs meer kunnen verdienen aan zonnepanelen dan gewassen, waarom zouden ze dan hun akkers niet volleggen met panelen? De SGP haalde het voorbeeld aan van een boer uit Zeewolde die hem vertelde ook 30 hectare in Dronten te hebben. Zonnepanelen vond hij een mooie oplossing. ‘Ik hoef er nooit meer heen te rijden en het brengt toch geld op.’ Een egoïstische keuze volgens de SGP-voorman. Zijn partij vindt dat zonnepanelen niet op waardevolle landbouwgrond thuishoren.

Meer zonnepanelen

Bij het thema klimaat en energie bepleitte een bezoeker dat daken van bedrijven meer zonnepanelen moeten krijgen. Hoe gaat de politiek dat bevorderen? De VVD wil bedrijven verleiden om mee te doen. De ChristenUnie vulde aan dat verleiden best een opgave is, maar dat je ook verder kunt kijken dan daken. Soms zijn muren ook geschikt. Respect! gaat verder en wil in vergunningen regelen dat je eisen kunt stellen via bouwvergunningen en het zo voor elkaar kunt krijgen dat er zonnepanelen worden gelegd.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de dorpen bleef ook deze avond een discussiepunt. De SP wil meer bussen laten rijden, zodat mensen vaker met de bus gaan omdat er regelmatig een bus is. En dan bij voorkeur elektrische bussen, want dat is duurzaam. D66 pleit voor een experiment met snelbussen naar het Noorden. De trein is een langetermijnoplossing.

Lelylijn

De Lelylijn zorgde voor verdeeldheid in de zaal. Een bezoeker opperde dat 2040 wel erg ver weg is. Waarna door de politiek werd geantwoord dat alles tot 2030 al vol zit en dat we daar niet op hoeven te hopen. Lobbyen in Den Haag is volgens de een de oplossing, de ander geeft aan dat je juist met Friesland en Groningen op moet trekken en dat bewoners het voortouw moeten nemen om urgentie aan te tonen.

Reacties

article
20865
Kiezer in gesprek kandidaten Provinciale Staten
Onder het motto ‘de provincie is dichterbij dan je denkt’ gingen kiezers maandagavond in gesprek
https://noordoostpolder.nieuws.nl/nieuws/20865/kiezer-in-gesprek-kandidaten-provinciale-staten/
2019-03-12T11:00:31+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2019/03/12105951/Foto-bijeenkomst-verkiezingen-Emmeloord-11-maart-2019.jpg
landbouw, Lelylijn, zonnepanelen
Nieuws