Sport en bewegen belangrijk voor Noordoostpolder

De Sudersé marathon gaat niet door, omdat er teveel eisen werd gesteld.
Foto: Pixabay

Deze week behandelt de raadscommissie Samenleving de kadernotitie sport en bewegen. Aanleiding zijn de vele ontwikkelingen op dit gebied. “Sport en bewegen wordt steeds meer en nadrukkelijker ingezet om maatschappelijke doelen te realiseren.

Individueel en in de openbare ruimte sporten groeit én de aandacht voor een gezonde leefstijl neemt toe. Ondanks deze toenemende aandacht gaat de motorische vaardigheden van kinderen achteruit.” zegt wethouder Wiemer Haagsma. In de kadernotitie sport en bewegen beschrijft de gemeente wat ze wil bereiken in Noordoostpolder. De notitie werd in februari door het college B&W vastgesteld en wordt nu besproken door de raad.

Verbinding met lokaal sport- en beweegakkoord

In 2020 is in Noordoostpolder een lokaal sport- en beweegakkoord opgesteld. Diverse organisaties uit de samenleving zoals sport- en beweegaanbieders, zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en de gemeenteraad hebben hier aan meegewerkt. In juni 2020 keurde het Rijk dit sport- en beweegakkoord goed. Maar het lokaal sport- en beweegakkoord is geen gemeentelijk beleid. De gemeente is hierin een partner. De kadernotitie sport en bewegen is nieuw gemeentelijk beleid. De inbreng van betrokken partijen voor het lokaal sport- en beweegakkoord is hierin meegenomen.

Daarnaast is de gemeenteraad in januari 2021 om extra input gevraagd, waardoor twee van de zes kaders nog zijn aangescherpt. Noordoostpolder wil inwoners stimuleren om met plezier te sporten en bewegen. In de kadernotitie beschrijft de gemeente wat ze wil bereiken met sporten en bewegen in Noordoostpolder. De kaders die voorgelegd worden aan de gemeenteraad zijn:
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame en gezonde sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
6. Breedtesport als basis, topsport inspireert

Na het vaststellen van de kadernotitie door de gemeenteraad, wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin staat hoe het college met concrete acties de doelstellingen wil realiseren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden