Aanleg rotonde nieuwe ontsluitingsweg Emmelhage

Splitsing Espelerweg - Nieuwlandenlaan wordt rotonde.
Foto: Maps Google

Voor de ontsluiting van Emmelhage fase II wordt de driesprong Espelerweg – Nieuwelandenlaan in Emmeloord een rotonde met een vierde afslag naar de Piet Moddermanhage.

De rotonde wordt in de periode maart tot en met mei 2020 aangelegd. Een deel van de Espelerweg moet hiervoor worden gereconstrueerd. Er is een akoestisch rapport opgemaakt voor wat betreft geluidstoename in een aantal van de omliggende woningen. Bij een geluidstoename van 2dB of meer kunnen de eigenaren op kosten van de gemeente geluidwerende middelen laten aanbrengen. Het college van B&W heeft hier in haar vergadering van 7 januari een besluit over genomen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden