College wil financiële grip op sociaal domein

Foto: mhpublicaties.nl

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad vier scenario’s voor om financiële grip te krijgen op het sociaal domein. Dit is nodig omdat de uitgaven binnen het sociaal domein blijven toenemen en de budgetten van het Rijk dit niet dekken.

Vooral aan Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente meer geld kwijt. De gemeenteraad kiest eind januari twee scenario’s die verder uitgewerkt worden.

Waarom vier scenario’s?

Het huidige voorzieningenniveau houden binnen de huidige financiële kaders is onhoudbaar. Door vier scenario’s voor te leggen, kan de raad een afgewogen keuze maken over de inhoud en kosten van het beleid. De scenario’s laten voor elke mate van investering of bezuiniging zien wat de gevolgen zijn voor inwoners, zorgaanbieders, gemeente en begroting. Het behouden van alle huidige voorzieningen kan bijvoorbeeld zorgen voor bezuinigingen op de kwaliteit van de openbare ruimte.

De gemeenteraad kiest eind januari twee scenario’s die verder in detail worden uitgewerkt. Eind april 2020 neemt de raad een besluit over een voorkeursscenario. Dit voorkeursscenario wordt verwerkt in de perspectiefnota. Bij de behandeling van de perspectiefnota in juni besluit de raad welk scenario uiteindelijk uitgevoerd wordt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen