Meerjarenbegroting Noordoostpolder naar verwachting onder druk

Foto: mhpublicaties.nl

Een positief resultaat kenmerkt opnieuw de jaarrekening van gemeente Noordoostpolder, maar de meerjarenbegroting zal waarschijnlijk onder druk komen te staan.

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van bijna € 1,2 miljoen op een totale omzet van ruim € 141 miljoen. De goede, robuuste financiële positie van de gemeente is daarmee voor nu gewaarborgd. De verwachting is dat de financiën voor 2019 ook beheersbaar zijn, maar dat de meerjarenbegroting net als bij andere Nederlandse gemeenten onder druk komt te staan.

Volgende week wordt de geactualiseerde perspectiefnota 2020-2023 in het college besproken. De jaarstukken en de voorjaarsrapportage zijn al door het college van B&W vastgesteld en worden ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein blijft de decentralisatie van de zorgtaken aandacht vragen. In 2018 heeft de gemeente € 2,4 miljoen uit eigen middelen gehaald om het tekort ten opzichte van de Rijksuitkeringen te dekken.

Er is zorg over de structurele kant van inkomsten en uitgaven voor ontwikkelingen in (jeugd)zorg. Enerzijds komt dat door de te lage bijdrage vanuit het Rijk. Anderzijds is de verwachting dat zorgaanvragen toenemen en de zorg duurder wordt.

Grondexploitatie

Het positieve resultaat van de jaarrekening van 2018 komt onder meer door de goede grondpositie van de gemeente. De gronden die vóór de crisis van 2008 zijn gekocht, blijken goede investeringen te zijn (geweest).

De gronden worden beter verkocht en de waarde zorgt voor een positief resultaat op papier, omdat eerder verwachte boekverliezen waarschijnlijk geen werkelijkheid worden. De totale opbrengst uit grondverkoop in 2018 bedroeg bijna € 8,2 miljoen.

Dr. Jansencentrum

In de jaarrekening is ook te lezen dat Noordoostpolder voor de kosten van het verwachte verlies van de (af te boeken) ziekenhuislening een voorziening heeft kunnen treffen. Deze is verwerkt in het positieve rekeningresultaat van € 1,2 miljoen in 2018.

Wethouder Hans Wijnants: “De financiële positie van Noordoostpolder is momenteel goed. Vooral de dingen waar we zelf invloed op hebben, zijn goed gegaan. De jaarrekening gaat ook over het realiseren van de programmadoelstellingen. We kunnen tevreden zijn dat bijna alle doelen zijn gehaald of op koers liggen. Dat is ook het beeld van de voorjaarsrapportage.”

De voorjaarsrapportage doet verslag van de eerste maanden van 2019. Wethouder Hans Wijnants vervolgt: “2018 was goed, maar we moeten ook naar de toekomst kijken en het lijkt erop dat de meerjarenbegroting onder druk komt te staan. Daarover gaan we volgende week met het college in gesprek aan de hand van de geactualiseerde perspectiefnota.”

'

Reacties

article
22188
Meerjarenbegroting naar verwachting onder druk
Een positief resultaat kenmerkt opnieuw de jaarrekening van gemeente Noordoostpolder, maar de meerjarenbegroting zal waarschijnlijk
https://noordoostpolder.nieuws.nl/gemeente/22188/meerjarenbegroting-noordoostpolder-naar-verwachting-onder-druk/
2019-06-06T18:13:43+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2018/10/04165314/DSC_1163.jpg
Hans Wijnants, jaarrekening, meerjarenbegroting
Gemeente, Nieuws