Manifest impuls Noordoostpolder, Urk en Dronten

Aanbieding manifest aan CdK Leen Verbeek.
Foto: Twitterfoto: @cdkflevoland

De burgemeesters van Noordoostpolder, Urk en Dronten hebben voorafgaand aan de statenvergadering op 8 mei 2019 gezamenlijk een manifest aangeboden aan GS van Flevoland.

Onder het motto ‘Alleen lijkt misschien sneller, maar samen kom je verder’, willen de colleges van B&W de belangen van hun gemeenten onder de aandacht van het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten brengen. De drie gemeenten hebben recht van spreken, zo staat in het manifest. Ze hebben samen 100.000 inwoners, spelen een voorname rol wat betreft agrofood, maakindustrie en de maritieme sector en zijn een verbindende schakel met regio Zwolle.

Ze roepen het provinciaal bestuur op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noordoostelijk Flevoland te stimuleren. Daarbij gaat het met name om het versterken van recreatie en toerisme, het versterken van het agrofoodcluster en het behoud van vitale kernen.

Rondweg Urk

Wat betreft de bereikbaarheid over de weg willen de drie gemeenten dat het Overijssels deel van de N50 en de N307 (Lelystad – Kampen) worden verbreed. Ook moet er een nieuwe rondweg rondom Urk worden aangelegd vanaf de A6.

Niet alleen de Ketelbrug

Verder pleit het manifest voor hoogwaardig openbaar vervoer van en naar het landelijk gebied en een spoorlijn naar Noord-Nederland via Emmeloord. Er wordt ook aandacht gevraagd voor – naast de Ketelbrug – een extra verbinding tussen Noord- en Oost-Flevoland.

Wat betreft vervoer over water willen de gemeente een verdieping en verbreding van de vaarverbinding tussen de Ketelbrug en de sluizen bij Kornwerderzand.

De gemeente pleiten verder voor behoud van goede basiszorg en snelle bereikbaarheid van acute zorg.

Ter ondersteuning van de drie gemeenten, moet de provincie een structurele (financiële) samenwerking met Regio Zwolle aangaan.

[Bij de foto:] V.l.n.r.: Commissaris van de Koning Leen Verbeek, neemt het manifest aan uit handen van burgemeester van Noordoostpolder Harald Bouman, burgemeester van Dronten Ineke Bakker en gemeentesecretaris van Urk Herman Zwart. 

'

Reacties

article
21774
Manifest impuls Noordoostpolder, Urk en Dronten
De burgemeesters van Noordoostpolder, Urk en Dronten hebben voorafgaand aan de statenvergadering op 8 mei
https://noordoostpolder.nieuws.nl/gemeente/21774/manifest-impuls-noordoostpolder-urk-en-dronten/
2019-05-09T11:32:47+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2019/05/09112758/D6D763WW4AARrqI.jpg-large.jpeg
Harald Bouman, Ineke Bakker, Ketelbrug, Leen Verbeek, Lelylijn, manifest, N50, Pieter van Maaren, spoorlijn
Gemeente, Nieuws