Burgerpeiling buurt en gemeente

Foto: Pixabay.com

Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Voelt u zich thuis in uw buurt? Brengt de gemeente u voldoende op de hoogte van plannen? Die vragen komen aan de orde in een burgerpeiling.

De gemeente wil graag weten hoe burgers denken over hun buurt en de gemeente. Daarom doen ze hier jaarlijks onderzoek naar. De burgerpeiling wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Enneüs.

Steekproef onder 5000 inwoners

Niet alle inwoners hoeven mee te doen aan de enquête. Een steekproef van 5.000 deelnemers is voldoende om een goed beeld te krijgen van de gemeente. Deze groep van 5000 mensen ontvangt binnenkort een uitnodigingsbrief en kan de vragenlijst van de burgerpeiling online óf schriftelijk invullen. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitnodigingen kunnen vanaf 8 november in de brievenbus zitten.

De burgerpeiling is een onderzoek naar hun ervaringen met de buurt waar ze wonen, hun leefsituatie en hun ervaringen met de gemeente. Het is voor de gemeente belangrijk te weten wat er leeft, welke uitdagingen burgers ervaren om deel te nemen aan het buurtleven en bij het aantrekkelijker maken van de buurt.

Wat levert het op?

De burgerpeiling is een veel gebruikte vragenlijst in gemeenten en levert betrouwbare en vergelijkbare inzichten op waarmee gemeenten de omstandigheden en behoeften van inwoners kunnen inventariseren. Het helpt hen om prioriteiten te stellen en met inwoners in gesprek te gaan over verbeteracties en hoe buurtbewoners en organisaties daarbij kunnen samenwerken.

De resultaten

Begin 2019 komen de resultaten van de burgerpeiling beschikbaar. Die worden bekendgemaakt op website van de gemeente. en op Waarstaatjegemeente.nl.

Reacties

article
19171
Burgerpeiling buurt en gemeente
Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Voelt u zich thuis in uw
https://noordoostpolder.nieuws.nl/gemeente/19171/burgerpeiling-buurt-en-gemeente/
2018-11-02T09:57:00+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2018/11/01200647/enquete-peiling-steekproef-%C2%A9Pixabay.com_.jpg
burgerpeiling, steekproef
Gemeente