Onderzoek naar oostelijke randweg Urk

Met name de hoeveelheid verkeer op de Domineesweg zal sterk groeien.
Foto: Maps Google

De provincie en gemeenten Urk en Noordoostpolder starten een onderzoek naar de realisatie van een oostelijk randweg voor Urk. Dit om de doorstroming te verbeteren.

De groei van Urk leidt tot een toename van het verkeer. Vooral op de Domineesweg ontstaan hierdoor problemen met de verkeersafwikkeling in de spits en met de veiligheid. Dat blijkt uit een gemeenschappelijk onderzoek van genoemde overheden.

De partijen hebben afgesproken om nog dit jaar te starten met een vervolgonderzoek om oplossingen te vinden voor de gesignaleerde problematiek. Vanuit het verkeersonderzoek lijkt een oostelijke randweg om Urk een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen en verbeteren van de bereikbaarheid van Urk en omgeving.

Toename van verkeer op Urk

Om de gevolgen van de groei van Urk in beeld te brengen, hebben de provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder onderzoek gedaan naar de verwachte verkeersstromen in 2030. Daaruit komt naar voren dat de hoeveelheid verkeer op de Domineesweg sterk zal groeien.

De doorstroming van het verkeer zal verminderen en de oversteekbaarheid van de weg verslechteren. Daarmee komt de veiligheid onder druk te staan.

In het onderzoek zijn mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Er is onder andere gekeken naar het effect van parallelwegen langs de Domineesweg op de veiligheid en doorstroming, maar ook naar de effecten van een oostelijke randweg Urk. Een oostelijke randweg heeft als meerwaarde dat Urk beter aangesloten wordt op de A6.

Verkenning oostelijke randweg Urk

Op grond van de conclusies van het verkeersonderzoek hebben beide gemeenten en de provincie besloten om op korte termijn een verkenning te starten naar een oostelijke randweg Urk. Daarin wordt onder andere gekeken naar een optimale ligging van het tracé, de inpassing van de weg, effecten op de omgeving en de kosten.

Belanghebbenden en omwonenden zullen worden uitgenodigd om mee te denken. Op basis van deze verkenning zullen partijen op een later moment een besluit nemen over de eventuele realisatie van een oostelijke Randweg.

Reacties

article
18909
Onderzoek naar oostelijke randweg Urk
De provincie en gemeenten Urk en Noordoostpolder starten een onderzoek naar de realisatie van een
https://noordoostpolder.nieuws.nl/gemeente/18909/onderzoek-naar-oostelijke-randweg-urk/
2018-10-11T13:50:24+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2018/10/11145010/Schermafbeelding-2018-10-11-om-14.49.43.png
doorstroming, randweg Urk
Gemeente, Nieuws