SYMPOSIUM | Lelylijn

Lelylijn
Foto: Pim van der Maden

Op woensdag 6 maart organiseert de Initiatiefgroep Lelylijn in theater ’t Voorhuys in Emmeloord haar tweede symposium, die het best kan worden omschreven als een avond waarop glashelder duidelijk wordt gemaakt waarom het sein voor de aanleg van de Lelylijn zo snel mogelijk op groen moet.

EMMELOORD, 27-01-2024 – Na de aftrap van de Lelylijnlobby met ons symposium in maart 2019 is er door de Initiatiefgroep, de politiek, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden veel tijd en energie gestoken in het op de kaart krijgen van de Lelylijn. Dat is gelukt door goede samenwerking tussen de drie noordelijke provincies en Flevoland. Er is 3 miljard gereserveerd voor de Lelylijn in het huidige regeerakkoord en de Lelylijn is definitief in het TEN-T (Trans Europees Transport Netwerk) opgenomen. Sinds januari 2023 wordt er in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat door een projectgroep onderzoek uitgevoerd naar wat de algehele bijdrage zal zijn van de Lelylijn voor het Noorden, Nederland en in Europees opzicht. Er worden drie tracés onderzocht en de planning is dat eind 2024 in Den Haag een besluit wordt genomen of de Lelylijn gerealiseerd gaat worden. Het wordt dus een cruciaal jaar voor de Lelylijn en reizend Nederland.

Des te meer reden om opnieuw een symposium te organiseren, waar we inwoners informeren over wat er de afgelopen jaren is gebeurd, waar we nu staan, waarom de Lelylijn er moet komen en wat er nog moet gebeuren. Onder leiding van avondvoorzitter Rob Hadders, presentator van het televisieprogramma EenVandaag zullen deskundigen uit diverse geledingen standpunten en visies uitwisselen. Het eerste deel van de avond krijgen we twee interessante sprekers René Paas, Commissaris van de Koning van Groningen en voorzitter van de stuurgroep Lelylijn en Jouke van Dijk, hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen en Voorzitter van de SER Noord Nederland. Na de pauze is er talkshowtafel met onder andere Agnes Mulder, directeur VNO-NCW MKB Noord en Avine Fokkens, burgemeester van Heerenveen.

Aanmelden voor het symposium is gratis en moet via www.tickettekoop.nl. Dit kan vanaf half februari. Om de Initiatiefgroep financieel te ondersteunen is een vrijwillige donatie welkom. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Koffie en thee zijn gratis, alle andere drankjes zijn voor eigen rekening. Het officiële gedeelte van het programma duurt tot ongeveer 22.15 uur.
Voor meer informatie: www.lelylijn.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen