Onderhoud fietspad Kuinderburcht

Foto: eigen foto

In het kader van de veiligheid van de fietser zal het fietspad bij de burcht van Kuinre op 28 mei worden afgesloten. Staatsbosbeheer heeft geconstateerd dat het bestaande fietspad aan het verzakken is, dit heeft te maken met het inklinken van de bodem.

Met een team van professionals gaan wij onze uiterste best doen om het fietspad weer zo snel mogelijk en goed mogelijk te herstellen zodat het weer veilig gebruikt kan worden. Het inklinken van de bodem is een natuurlijk proces waarbij de bodem steeds een klein beetje verzakt, dit heeft alles te maken met veenlagen in de ondergrond, met gewicht en waterhuishouding.

De Kuinderburcht

Vanaf de Kuinderberg heb je een mooi uitzicht op een eilandje met: burchtrestanten. Deze burchtrestanten kwamen aan de oppervlakte toen de Noordoostpolder droogviel. Daarbij kwamen niet alleen scheepswrakken van vele eeuwen Zuiderzee boven water, maar ook vondsten uit de perioden daarvoor. Bij Kuinre werden naast een erf en putten twee kastelen met grachtstructuur en wallen gevonden. Ze stonden aan weerszijden van de oude loop van de rivier de Tjonger of Kuinder.

De Heren van Kuinre

De vondst wees op het kasteel van de Heren van Kuinre, die volgens overlevering in het jaar 1170 ontstond. De roemruchte Heren van Kuinre hadden de burcht op strategisch gelegen plek bij Kuinre. Van daaruit ondernamen ze rooftochten op de Zuiderzee en controleerden ze de scheepvaart naar de Hanzesteden. In het Kuinderbos is geprobeerd een beeld te geven van de omvang van dit kasteel. Vanaf de Kuinderberg heb je een mooi uitzicht op het eilandje met de burchtrestanten. Langs dit eilandje met de burchtrestanten loopt een fietspad, Dit fietspad heeft Staatsbosbeheer aangelegd om te kunnen genieten van de natuur en cultureel erfgoed van heel dichtbij.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/kuinderbos

VolgĀ  om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het Kuinderbos:

https://m.facebook.com/profile.php?id=110393559042177&__tn__=C-R

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden