Samenwerkingsconvenant FlevoMeer Bibliotheek met gemeenten

Ondertekening samenwerkingsconvenant.
Foto: FlevoMeer Bibliotheek

FlevoMeer Bibliotheek heeft een samenwerkingsconvenant met gemeenten gesloten. Een van de doelen is het samen op zoek gaan mogelijkheden voor vernieuwing en verbreding van het bibliotheekwerk.

Op 16 november hebben de wethouders van de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en de directeur-bestuurder van FlevoMeer Bibliotheek dit convenant bibliotheekwerk 2018 -2021 in FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde ondertekend.

In het samenwerkingsconvenant leggen de vijf gemeenten en FlevoMeer Bibliotheek de basis voor een vruchtbare samenwerking ten dienste van de ontwikkeling van de inwoners van de betreffende gemeenten. 

FlevoMeer Bibliotheek ontvangt van vijf gemeenten subsidie en dit vergt nauwkeurige afstemming aangezien elke gemeente haar eigen wensen kenbaar maakt bij de bibliotheek. In het convenant is onder andere ook vastgelegd dat in samenspraak beleidswijzigingen worden besproken, en de wijze waarop de continuïteit en de instandhouding van de bibliotheekvoorziening in de gemeenten wordt vormgegeven.

Daarnaast zal de bibliotheek waar mogelijk aansluiten bij gemeentelijke beleidsterreinen en als partner optreden en zo een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van het werkgebied. In het convenant is ook afgesproken dat de dienstverlening van de bibliotheek voldoet aan de certificeringnormen voor bibliotheken, die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken zijn opgesteld.

Kernfuncties Bibliothek

FlevoMeer Bibliotheek levert kwalitatief goede dienstverlening op de door de wet bepaalde kernfuncties. De bibliotheek stelt een divers aanbod van fysieke en digitale informatie beschikbaar en is informatiemakelaar bij het zoeken en vinden van betrouwbare informatie.

Voor het onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie is FlevoMeer Bibliotheek een belangrijke partner op het gebied van taal- en leesbevordering. Ook is FlevoMeer partner bij het leren van basis- en mediavaardigheden. De bibliotheek staat in het hart van de samenleving en is de plek waar ruimte is voor ontmoeting en het goede gesprek, cultuurbeleving en persoonlijke ontwikkeling.

FlevoMeer Bibliotheek en de vijf gemeenten spreken door ondertekening van dit convenant de wens uit te investeren in een effectieve en efficiënte samenwerking.

Bij de foto: V.l.n.r.: Jan Gommer (directeur-bestuurder FlevoMeer Bibliotheek), Wiemer Haagsma (wethouder in de Noordoostpolder), Peter Schot (wethouder in Lelystad), Ton van Amerongen (wethouder in Dronten), Freek Brouwer (wethouder op Urk) en Egge Jan de Jonge (wethouder in Zeewolde). 

Reacties

article
19387
Samenwerkingsconvenant FlevoMeer Bibliotheek met gemeenten
FlevoMeer Bibliotheek heeft een samenwerkingsconvenant met gemeenten gesloten. Een van de doelen is het samen
https://noordoostpolder.nieuws.nl/cultuur/19387/samenwerkingsconvenant-flevomeer-bibliotheek-met-gemeenten/
2018-11-16T14:10:45+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2018/11/16140813/ondertekening-convenant.jpg
Flevomeer Bibliotheek, samenwerkingsconvenant, Wiemer Haagsma
Cultuur, Gemeente, Nieuws